You are in our coin catalog. Coin catalog is not a coin shop. We do show values of coins in catalog just for informational purposes.

Nazwa Catalog ID Quality Material Purity Waga Mintage Year Value
Transnistria 2018 Eurasian eagle-owl Puchacz zwyczajny PMR325CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Pond turtle Żółw błotny PMR324CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Otter Wydra PMR319CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Green woodpecker Dzięcioł zielony PMR317CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Death's head hawkmoth Zmierzchnica trupia główka PMR314CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 Russian sturgeon Jesiotr rosyjski PMR306CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Transnistria 2018 XXIII Winter Olympic Games in South Korea. Ice hockey XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Hokej na lodzie PMR301CC1 UNC 9.45g 2500 2018 €5
Transnistria 2018 XXIII Winter Olympic Games in South Korea. Figure Figure skati XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Łyżwiarstwo figurowe PMR300CC1 UNC 9.45g 2500 2018 €5
Transnistria 2018 XXIII Winter Olympic Games in South Korea XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PMR292CC1 UNC 4.65g 50000 2018 €1.5
Latvia 2018 Zemgale Semigalia 2 Euro Łotwa 2018 LV193CC1 UNC 8.5g 500000 2018 €2.7
Kazakhstan 2018 Sable CuNi Soból tajgowy KZ335CC1 BU 11.17g 30000 2018 €4.7
Kurzeme 2 Euro Latvia 2017 Kurlandia 2 Euro Łotwa 2017 LV186CC1 UNC 8.5g 500000 2017 €2.6
Latgale 2 Euro Latvia 2017 Łatgalia 2 Euro Łotwa 2017 LV185CC1 UNC 8.5g 530000 2017 €2.6
Lithuania 2017 Vilnius Wilno 2 Euro Litwa 2017 LT158CC1 UNC 8.5g 1000000 2017 €2.45
Latvia 2016 The Latvian Brown Rolnictwo łotewskie 2 Euro Łotwa 2016 LV171CC1 UNC 8.5g 1010000 2016 €2.6